A A A A

Samenaankoop

2016

Onderstaande acties worden dit jaar uitgevoerd:

  1. Vanaf 15 december 2015: nieuw papiercontract tot eind december 2016;
  2. Vanaf eind oktober 2015: nieuw strooizoutcontract gedurende de winterperiode 2015-2016 (einde contract: maart 2016).
  3. Vanaf augustus 2016: start duurzaam wegenonderhoud

2015

Halfweg juni 2015 zijn de nieuwe werken gestart. Onderstaande acties worden de komende maanden uitgevoerd:

  1. Vanaf 15 juni 2015: start werken onderhoud wegenis en infrastructuur;
  2. Vanaf 15 oktober 2015: nieuw papiercontract voor één jaar;
  3. Vanaf eind oktober 2015: nieuw strooizoutcontract gedurende de winterperiode 2015-2016 (einde contract: maart 2016)

2014

Eind februari 2014 werd het officiële startschot gegeven van de opstart van de gedeelde diensten. Vanaf oktober 2014 weren onderstaande werken uitgevoerd:

  1. Vanaf 13 oktober 2014: asfalteringswerken onderhoud wegenis en infrastructuur;
  2. Vanaf 15 oktober 2014: nieuw papiercontract voor één jaar;
  3. Vanaf 27 oktober 2014: nieuw strooizoutcontract gedurende de winterperiode 2014-2015 (einde contract: maart 2015)