Huis voor omgevingskwaliteit (ad hoK)

ad hok_pijlers

Het Huis voor omgevingskwaliteit – kortweg ad hoK – adviseert, inspireert en ondersteunt lokale besturen in hun zoektocht naar een betere omgevingskwaliteit. 

Lokale besturen worden steeds vaker geconfronteerd met complexe ruimtelijke uitdagingen. De juiste expertise is echter niet altijd op het juiste moment ter beschikking. Het zijn net de lokale besturen die als belangrijkste vergunningverlenende overheid in Vlaanderen een grote impact hebben op de omgevingskwaliteit op het terrein. 

Door expertise te bundelen helpt ad hoK dossiers te onderbouwen (“waarom kan iets niet?”), maar ook proactief te adviseren (“wat zou eventueel wel kunnen?”). Een constructieve samenwerking en communicatie tussen de vergunningverlenende overheid en de bouwheer/architect is essentieel in het streven naar omgevingskwaliteit. 

Wat doet de kwaliteitskamer?

Een gemeente kan voortaan voor omgevingsdossiers met een bepaalde impact of moeilijkheidsgraad beroep doen op deze intergemeentelijke kwaliteitskamer.

Concreet zal een vakkundig gekozen expertenpool de lokale besturen bijstaan bij deze complexe ruimtelijke vraagstukken. De expertenpool beschikt over praktijkkennis uit verschillende beleidsdomeinen, zoals architectuur, ruimtelijk ontwerp, milieu en erfgoed.

De expertise op gemeentelijk niveau wordt op deze manier aangevuld om tot een optimaal en kwalitatief resultaat te komen. De kwaliteit van leven en wonen staat hierbij voorop.

Aanspreekpunt
Joris Thijs
Deskundige ruimtelijke ordening
Inspiratiemoment 17 september

Op dinsdag 17 september vond een inspiratiemoment met de lokale besturen en de expertenpool rond het thema ''Streven naar ruimtelijke kwaliteit” plaats. Bekijk hier het verslag.

In samenwerking met

ad hok_isw ICs

ad hoK is een samenwerking van de drie intercommunales Haviland, Interleuven en IGEMO.

Het initatief wordt gesteund door Team Vlaams Bouwmeester.