Huis voor omgevingskwaliteit (ad hoK)

Streekintercommunales Haviland, IGEMO en Interleuven lanceerden samen met Team Vlaams Bouwmeester op 29 november 2018 het Huis voor omgevingskwaliteit. Het Huis voor omgevingskwaliteit – kortweg ad hoK – adviseert, inspireert en ondersteunt lokale besturen in hun zoektocht naar een betere omgevingskwaliteit. 

Lokale besturen worden steeds vaker geconfronteerd met complexe ruimtelijke uitdagingen. De juiste expertise is echter niet altijd op het juiste moment ter beschikking. Het zijn net de lokale besturen die als belangrijkste vergunningverlenende overheid in Vlaanderen een grote impact hebben op de omgevingskwaliteit op het terrein. 

ad hok_pijlers
Oprichting kwaliteitskamer

Er wordt bij ad hoK hard gewerkt aan de opstart van een kwaliteitskamer. Een gemeente gaat voor omgevingsdossiers met een bepaalde impact of moeilijkheidsgraad kunnen beroepen op deze intergemeentelijke kwaliteitskamer.

Concreet zal een vakkundig gekozen expertenpool de lokale besturen bijstaan bij deze complexe ruimtelijke vraagstukken. De expertenpool beschikt over praktijkkennis uit verschillende beleidsdomeinen, zoals architectuur, ruimtelijk ontwerp, milieu en erfgoed. De expertise op gemeentelijk niveau wordt op deze manier aangevuld om tot een optimaal en kwalitatief resultaat te komen. De kwaliteit van leven en wonen staat hierbij voorop.

Samenstelling expertenpool

Op 28 maart werd een oproep gelanceerd naar experten voor de kwaliteitskamer. Kandidaat-experten konden zich aanmelden via de website van IGEMO. In juni wordt de samenstelling van expertenpool gefinaliseerd. Na het zomerverlof zullen deze experten beschikbaar zijn voor onze lokale besturen.

Alle info over de oproep vind je hier: https://www.igemo.be/adhok-kwaliteitskamer/

Inspiratiemoment "Wat is kwaliteit?"

In juni 2019 organiseert ad hoK een inspiratiemoment met de lokale besturen en de expertenpool rond het thema “Wat is kwaliteit?”. Het ideale moment voor onze vennoten om kennis te maken met de geselecteerde experten

ad hok
Aanspreekpunt
Joris Thijs
Deskundige ruimtelijke ordening
In samenwerking met

ad hoK is een samenwerking van drie intercommunales: ad hok_isw ICs

Het initatief wordt gesteund door Team Vlaams Bouwmeester.