ad hoK Huis voor omgevingskwaliteit

Ad hoK, het Huis voor Omgevingskwaliteit wil antwoord bieden op ruimtelijke vraagstukken. Samen met intercommunales IGEMO en Interleuven streven we naar een betere omgevingskwaliteit. Ad hoK wil lokale besturen ondersteunen om duurzame ruimtelijke ontwikkeling te realiseren.

Missie

Lokale besturen worden steeds vaker geconfronteerd met complexe ruimtelijke uitdagingen. De juiste expertise is echter niet altijd op het juiste moment ter beschikking. Het zijn net de lokale besturen die als belangrijkste vergunningverlenende overheid in Vlaanderen een grote impact hebben op de omgevingskwaliteit op het terrein.

Ad hoK, het Huis voor OmgevingsKwaliteit, heeft de missie om omgevingskwaliteit te verhogen. Het wil bijdragen tot de uitvoering van de ruimtelijke visie van lokale besturen door hen actief te ondersteunen. 

Ad hoK werd opgericht door de streekintercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland. Als verlengstuk van lokale besturen willen de streekintercommunales hun steentje bijdragen tot ruimtelijke kwaliteit in de regio. 

Doelstelling

Kwaliteit met grote K

Ad hoK ondersteunt lokale besturen om een kwalitatieve omgeving te realiseren. Dit doen we via een gelaagde aanpak, gesteund op drie pijlers: adviseren, begeleiden en inspireren. 
•KWALITEITSKAMER: een multidisciplinaire kwaliteitskamer met externe experten adviseert het lokale bestuur in het omgaan met impactvolle publieke en private projecten. Op deze wijze wil ad hoK de lokale expertise verbreden. 


•OPEN OPROEP: ad hoK organiseert een open oproep om lokale besturen te begeleiden bij het vinden van een inspirerende ontwerper voor een landschappelijke, stedenbouwkundige, infrastructuur- of architectuuropdracht. Zo willen we de lokale expertise versterken. 


•INSPIRATIE en OPLEIDING: om expertise uit te wisselen organiseert ad hoK lezingen, workshops en uitstappen die nieuwe inzichten geven om uitdagingen aan te gaan. Dit wordt ook opengesteld naar alle geïnteresseerde professionals. Ad hoK organiseert ook opleidingen voor ambtenaren en schepenen. Onder begeleiding van een externe expert worden ze ondergedompeld in onderwerpen specifiek voor de publieke sector.

Door expertise te bundelen helpt ad hoK dossiers te onderbouwen (“waarom kan iets niet?”), maar ook proactief te adviseren (“wat zou eventueel wel kunnen?”). Een constructieve samenwerking en communicatie tussen de vergunningverlenende overheid en de bouwheer/architect is essentieel in het streven naar omgevingskwaliteit. 

Logo's 3 intercommunales
ad hoK
Lancering ad hoK - Huis voor omgevingskwaliteit

Het Huis voor omgevingskwaliteit nodigt u van harte uit voor de eerste inspiratiesessie en lancering van ad hoK op 29 november 2018 in Cinema ZED te Leuven van 9.30 tot 14.00 u. Schrijf je nu in voor het officiële lanceringsevent.

Meer info over ad hoK?
Joris Thijs
Deskundige ruimtelijke ordening