Alternatieve onkruidbestijding

Sinds 1 januari 2015 is het gebruik van pesticiden op openbare terreinen verboden. Bestrijding van onkruid blijft nochtans nodig en dit niet alleen om esthetische redenen. Ook voor het onderhoud van de infrastructuur en voor de veiligheid kan onkruidbestrijding noodzakelijk zijn. Het voldoen aan deze wettelijke verplichting is voor gemeenten vaak een hele opgave aangezien de te beheren oppervlakte meestal groot is en de terreinen zeer gevarieerd van aard kunnen zijn.

De alternatieve onkruidbestrijding wordt uitgevoerd volgens een beeldbestek. De gemeente maakt een inventaris op van de verhardingen waarvan ze het onderhoud wil uitbesteden en kiest voor elk van de verhardingen het beeldniveau waaraan het jaarrond moet voldoen.

De aannemer zorgt ervoor dat dit beeld steeds gehaald wordt. Er wordt eveneens een monitor aangesteld die moet nagaan of dit inderdaad het geval is.

Geïnteresseerde gemeenten kunnen een uitgebreide projectfiche en meer info telefonisch of via mail opvragen. 

Deelnemende gemeenten: Merchtem en Wemmel.

Meer info over alternatieve onkruidbestrijding?
Team milieu
02/467.11.57