Beslissingstermijnen voor omgevingsvergunningen verlengd

  • 27 maart 2020

Lokale besturen krijgen weer meer zuurstof inzake omgevingsvergunningen. De Vlaamse Regering besliste in een noodbesluit van 24 maart om de beslissingstermijnen voor nieuwe en lopende omgevingsvergunningen te verlengen.

 

Als gevolg van de coronacrisis kampten de lokale besturen immers met personeelskrapte. Dat begon een goed verloop van alle procedures, zoals het organiseren van een openbaar onderzoek en de afhandeling binnen de wettelijke termijnen, steeds meer in de weg te zitten. De coronamaatregelen maken dat gemeentehuizen ook maar beperkte openingsuren hebben en dat burgers zich enkel voor noodzakelijke verplaatsingen buiten mogen begeven.

Eén maand uitstel

Alle lopende dossiers kunnen minstens met een maand uitgesteld worden. Nieuwe openbare onderzoeken kunnen voorlopig pas op 24 april van start gaan en de lopende openbare onderzoeken worden geschorst tot dan. De maatregelen zullen de komende weken nog evolueren en de termijnen kunnen dus nog bijkomend verlengd worden. 

Zo kort mogelijke termijnen

Wouter Roesems, coördinator ruimtelijke ordening bij intercommunale Haviland: “Om de impact op het economische leven zo minimaal mogelijk te houden, wordt wel gevraagd om waar mogelijk de beslissingstermijnen zo kort mogelijk te houden. Lokale besturen kunnen zo vermijden om na de coronacrisis met een berg werk geconfronteerd te worden.”