Bestuurlijke handhaving

Haviland helpt politie en gemeenten bij de verwerking van GAS-boetes. Onze sanctionerend ambtenaar neemt zo de administratieve rompslomp van politie en parket over.

Wat doet Haviland?

Politie en vaststellende ambtenaren staan in voor de vaststelling van inbreuken op stilstaan en parkeren. Zij maken deze over aan de sanctionerend ambtenaar van Haviland, die de effectieve boete oplegt en het dossier, samen met een team van administratieve medewerkers, verder afhandelt.

GAS-wet

In de wijzigingen van de GAS-wet 2014 werd de lijst van de gemengde inbreuken uitgebreid. Eén van de belangrijkste toevoegingen aan deze lijst is de inbreuk op stilstaan en parkeren. Er bestaan 3 categorieën:

  1. Eerste categorie: gewoon verkeerd parkeren (bijvoorbeeld parkeren op verhoogde inrichting, in voetgangerszones, parkeren op een oversteekplaats, …): GAS of onmiddellijke betaling van € 55.
  2. Tweede categorie: hinderlijk verkeerd parkeren (bijvoorbeeld stilstaan of parkeren op autowegen, fietspaden, zebrapaden, of plaatsen voor mensen met een beperking, …): GAS of onmiddellijke betaling van € 110.
  3. Derde categorie: stilstaan of parkeren op een overweg: GAS of onmiddellijke betaling van € 330.

Procedure

Bestuurders die in de deelnemende gemeenten een inbreuk op stilstaan en parkeren gemaakt hebben, mogen een brief van Haviland in de bus verwachten. Hierop staat de overtreding beschreven en de aanmaning tot onmiddellijke betaling. Als overtreder heb je altijd de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan je beroep aantekenen bij de politierechtbank.

Uitbreiding

Naast de inbreuken op GAS 4 (stilstaan en parkeren) handelen wij ook inbreuken die vallen onder GAS 1, 2 en 3 af. Hieronder vallen  een hele reeks overlastproblemen zoals:

  • het spuiten van graffiti;
  • wildplakken;
  • nachtlawaai;
  • vandalisme;
  • het afsteken van vuurwerk;
  • het niet reinigen van de straat… 
Team bestuurlijke handhaving
Team bestuurlijke handhaving
Meer info over de bestuurlijke handhaving
Sanctionerend ambtenaar
Haviland werkt met volgende gemeenten en politiezones samen op vlak van GAS-boetes
Deelnemende gemeenten en politiezones bestuurlijke handhaving
Kaart bestuurlijke handhaving