Bestuurlijke handhaving

Wat doet Haviland?

Haviland helpt politie en gemeenten bij de verwerking van GAS-boetes. Onze sanctionerend ambtenaar neemt zo de administratieve rompslomp van politie en parket over.

Politie en vaststellende ambtenaren staan in voor de vaststelling van inbreuken op stilstaan en parkeren. Zij maken deze over aan de sanctionerend ambtenaar van Haviland, die de effectieve boete oplegt en het dossier, samen met een team van administratieve medewerkers, verder afhandelt.

GAS-wet

In de wijzigingen van de GAS-wet 2014 werd de lijst van de gemengde inbreuken uitgebreid. Eén van de belangrijkste toevoegingen aan deze lijst is de inbreuk op stilstaan en parkeren. Er bestaan 3 categorieën:

  1. Eerste categorie: gewoon verkeerd parkeren (bijvoorbeeld parkeren op verhoogde berm, in voetgangerszones, parkeren op minder dan 5 meter van een oversteekplaats voor voetgangers, parkeren in de verkeerde rijrichting, in dubbele file, …): GAS of onmiddellijke betaling van € 58.
  2. Tweede categorie: hinderlijk verkeerd parkeren (bijvoorbeeld stilstaan of parkeren op autowegen, fietspaden, parkeren op minder dan 3 meter van een oversteekplaats voor voetgangers, op zebrapaden, of plaatsen voor mensen met een beperking, in een bocht, op een helling, …): GAS of onmiddellijke betaling van € 116.
  3. Derde categorie: stilstaan of parkeren op een overweg: GAS of onmiddellijke betaling van € 330.

Procedure

Bestuurders die in de deelnemende gemeenten een inbreuk op stilstaan en parkeren gemaakt hebben, mogen een brief van Haviland in de bus verwachten. Hierop staat de overtreding beschreven en de aanmaning tot onmiddellijke betaling. Als overtreder heb je altijd de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan je beroep aantekenen bij de politierechtbank.

Uitbreiding

Naast de inbreuken op GAS 4 (stilstaan en parkeren) handelen wij ook inbreuken die vallen onder GAS 1, 2 en 3 af. Hieronder vallen  een hele reeks overlastproblemen zoals:

  • het spuiten van graffiti;
  • wildplakken;
  • nachtlawaai;
  • vandalisme;
  • het afsteken van vuurwerk;
  • het niet reinigen van de straat… 

Actie: week van de handhaving 2018

Zwerfvuil en sluikstort vormen voor veel burgers een grote bron van ergernis. Daarom organiseerde Mooimakers van 17 september tot en met 23 september 2018  de Week van de Handhaving.

Tijdens de Week van de Handhaving vroegen we verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil. Naast extra toezicht door politie en gemeenschapswachten wilden we ook de sociale controle op deze problematiek opvoeren. We wilden dat burgers beseffen dat je op het openbaar domein niet zomaar afval kan achterlaten. Wij werkten actief mee aan de campagne van de gemeente Asse en de politiezone AMOW. Aan de burgers werd gevraagd om de sociale controle op te voeren en eventuele overtredingen te melden.

De gemeente Asse liet speciaal voor de Week van de handhaving een filmpje maken om hun burgers aan te zetten tot een propere gemeente.

 

Samen voor een proper Asse
Team bestuurlijke handhaving
Team bestuurlijke handhaving
Meer info over de bestuurlijke handhaving
Sanctionerend ambtenaar
Haviland werkt met volgende gemeenten en politiezones samen op vlak van GAS-boetes
Deelnemende gemeenten en politiezones bestuurlijke handhaving
Kaart bestuurlijke handhaving