Bouwen van een begroetingsruimte op de centrale begraafplaats van Roosdaal

De huidige infrastructuur van het kerkhof beantwoordt niet langer aan de noden van de gebruikers. Daarom wenst de gemeente de begraafplaats uit te breiden. Er wordt beslist om een begroetingsruimte, met mogelijkheid tot kleine ceremonies, te bouwen. Het wordt een open constructie met een beperkt aantal materialen. 

Ligging:

De centrale begraafplaats ligt in de Losstraat in Roosdaal.Stap 2 - ontwerp

Planning:

De aanbesteding loopt. 

Omschrijving:

De gemeente wil een begroetingsruimte, met mogelijkheid tot kleine ceremonies, bouwen. Het wordt een open constructie met een beperkt aantal materialen. 

Begraafplaats Strijtem
Begraafplaats Roosdaal
Contact
Olivier Vandenbroucke
Projectcoördinator
Locatie