Bouwen van een nieuwbouw voor de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Zellik

De gemeente Asse heeft van AGIOn capaciteitssubsidies gekregen om het plaatstekort in de scholen van Asse op korte termijn op te vangen. Een deel van deze subsidies zal gebruikt worden om een nieuwbouw met 8 klassen en een refter/polyvalente ruimte bij te bouwen. Tevens zullen door polyvalent gebruik in deze nieuwbouw ook lokalen voor de naschoolse kinderopvang en de vakantiewerking voorzien worden.

Ligging:

De gemeentelijke basisschool De Regenboog ligt in de Noorderlaan 6 in Zellik.

Stap 3 - uitvoering

Planning:

De werken vorderen langzaam door allerlei onvoorziene problemen.

Omschrijving:

Er wordt een nieuwbouw met 8 klassen en een refter/polyvalente ruimte bijgebouwd. Tevens zullen door polyvalent gebruik in deze nieuwbouw ook lokalen voor de naschoolse kinderopvang en de vakantiewerking voorzien worden.

Nieuwbouw school Zellik
Nieuwbouw school Zellik
Contact
ERik De Doncker
Technisch beleidsadviseur
Locatie