Bouwprojecten

De dienst gemeentelijke bouwwerken bestaat uit een team van 6 projectcoördinatoren onder leiding van een teamleider. Zij worden bijgestaan door een administratief medewerker.

De 4 voornaamste activiteiten zijn:

  1. Het realiseren en meewerken aan de uitbouw van de sociaal-culturele voorzieningen voor de vennoten (gemeenten, ocmw’s, kerkfabrieken, politie-en brandweerzones) bij het oprichten van gebouwen die voldoen aan de eigentijdse noden op het vlak van onderwijs, cultuur, sport, administratie, sociale infrastructuur, enz.;
  2. Het realiseren van verkavelingen en huisvestingsprojecten zoals appartementen, assistentiewoningen, woningen en woonerven in het kader van het (sociale) huisvestingsbeleid binnen Halle-Vilvoorde in opdracht van gemeenten en ocmw’s of in eigen beheer;
  3. De aanleg, oprichting en het beheer van bedrijventerreinen, kantoorgebouwen en commerciële panden als bijdrage tot de economische ontwikkeling van de regio;
  4. Het begeleiden en ontwikkelen van infrastructuurwerken onder andere wegenis- en rioleringswerken, recyclageparken enz…
Opgeleverde projecten
Luchtfoto Vlaamse Staak

Bedrijvenzone Vlaamse Staak Opwijk

De bedrijvenzone Vlaamse Staak is een project gerealiseerd door de gemeente Opwijk, intercommunale Haviland en de POM Vlaams-Brabant. De Vlaamse Staak is een lokaal modern en toekomstbestendig bedrijventerrein gelegen langs de Steenweg op Dendermonde in Nijverseel (Opwijk). Mede dankzij ondersteuning van Vlaanderen, is de Vlaamse Staak een echt duurzaam, innovatief en toekomstgericht bedrijventerrein geworden waarbij de energievoorziening op een duurzame manier gebeurt via lokale energieopwekking en lokaal gebruik.

Gemeentehuis Affligem

Gemeentehuis en bibliotheek van Affligem

Op de site van de Bellekouter heeft Haviland de verbouwing van het gemeentehuis en de nieuwe bibliotheek in goede banen geleid. Naast de gemeentelijke diensten zijn er ruimtes voorzien voor het OCMW, het gemeentelijk archief, een vergaderzaal en sanitair, maar ook de heemkring Belledaal kreeg een ruimte van 100 vierkante meter.

begraafplaats Affligem

Uitvaartpaviljoen Hekelgem

Het gemeentebestuur van Affligem besliste eind 2010 om op de begraafplaats in Hekelgem een uitvaartpaviljoen te bouwen. In uitvoeringsfase waren er meerdere problemen tussen aannemer, architect en de gemeente omdat het paviljoen niet volgens de ‘regels van de kunst’ werd gebouwd. Het kwam tot een lange gerechtelijke procedure tussen de gemeente en de aannemer. Na uitspraak werd het paviljoen vrijgegeven en kon er gestart worden met de herstellingswerken.

Sociaal huis Galmaarden

Bouwen van een sociaal huis in Galmaarden

In Galmaarden werd een sociaal huis gerealiseerd met bijhorende omgevingswerken. De werken werden voorlopig opgeleverd. De aannemer heeft uiteindelijk de openstaande onvolkomenheden opgelost waardoor dit dossier eindelijk kon afgesloten worden.

Loods Ternat

Bouwen van een werkliedenplaats in Ternat

De huidige infrastructuur van de gemeentelijke diensten voldoen niet meer aan de noden en behoeften. Om deze reden besliste de gemeente om de site volledig te vernieuwen. De werken zijn begin 2017 beëindigd en de voorlopige oplevering vond plaats op 14 februari. Het resultaat is een uiterst praktische loods met werkplaatsen voor schrijnwerker en mecanicien en een stapelverharding met losplaats voor de borstelwagen die de werking van de diensten sterk heeft verbeterd