Bouwprojecten

Een team van 6 projectcoördinatoren staat de vennoten bij op vlak van gemeentelijke bouwwerken. 

De 4 voornaamste activiteiten zijn:

  1. Het realiseren en meewerken aan de uitbouw van de sociaal-culturele voorzieningen voor de vennoten (gemeenten, ocmw’s, kerkfabrieken, politie-en brandweerzones) bij het oprichten van gebouwen die voldoen aan de eigentijdse noden op het vlak van onderwijs, cultuur, sport, administratie, sociale infrastructuur, enz.;
  2. Het realiseren van verkavelingen en huisvestingsprojecten zoals appartementen, assistentiewoningen, woningen en woonerven in het kader van het (sociale) huisvestingsbeleid binnen Halle-Vilvoorde in opdracht van gemeenten en ocmw’s of in eigen beheer;
  3. De aanleg, oprichting en het beheer van bedrijventerreinen, kantoorgebouwen en commerciële panden als bijdrage tot de economische ontwikkeling van de regio;
  4. Het begeleiden en ontwikkelen van infrastructuurwerken onder andere wegenis- en rioleringswerken, recyclageparken enz…
Opgeleverde projecten
Tennisterreinen

Heraanleg tennisvelden Wezembeek-Oppem

De tennissers melden problemen met de balbots. De aannemer wordt verschillende malen ter plaatse geroepen om de oorzaak op te sporen, herstellingen uit te voeren en om te tonen hoe de velden beter gesleept kunnen worden. Uiteindelijk werden alle mankementen opgelost. Hierdoor kunnen de werken definitief opgeleverd worden.

Luchtfoto Vlaamse Staak

Bedrijvenzone Vlaamse Staak Opwijk

De bedrijvenzone Vlaamse Staak is een project gerealiseerd door de gemeente Opwijk, intercommunale Haviland en de POM Vlaams-Brabant. De Vlaamse Staak is een lokaal modern en toekomstbestendig bedrijventerrein gelegen langs de Steenweg op Dendermonde in Nijverseel (Opwijk). Mede dankzij ondersteuning van Vlaanderen, is de Vlaamse Staak een echt duurzaam, innovatief en toekomstgericht bedrijventerrein geworden waarbij de energievoorziening op een duurzame manier gebeurt via lokale energieopwekking en lokaal gebruik. Het project bestaat uit: 12 loten met een oppervlakte tussen 1.200m² en 3.200m². De bouwrijpe bedrijfskavels zijn voorzien voor lokale bedrijven en worden verkocht aan 120 Euro/m². Bedrijfsverzamelgebouw met 12 bedrijfsunits met een oppervlakte tussen 182m² en 417m². De bedrijfsunits worden gebouwd en verkocht door ontwikkelaar Trading Places NV. Zie lot 5 op plan. Een aansluitend buurtpark  Meer info op de bedrijfsfiche.

Sociaal huis Galmaarden

Bouwen van een sociaal huis in Galmaarden

In Galmaarden werd een sociaal huis gerealiseerd met bijhorende omgevingswerken. De werken werden voorlopig opgeleverd. De aannemer heeft uiteindelijk de openstaande onvolkomenheden opgelost waardoor dit dossier eindelijk kon afgesloten worden.

Gemeentehuis Affligem

Gemeentehuis en bibliotheek van Affligem

Op de site van de Bellekouter heeft Haviland de verbouwing van het gemeentehuis en de nieuwe bibliotheek in goede banen geleid. Naast de gemeentelijke diensten zijn er ruimtes voorzien voor het OCMW, het gemeentelijk archief, een vergaderzaal en sanitair, maar ook de heemkring Belledaal kreeg een ruimte van 100 vierkante meter.

begraafplaats Affligem

Uitvaartpaviljoen Hekelgem

Het gemeentebestuur van Affligem besliste eind 2010 om op de begraafplaats in Hekelgem een uitvaartpaviljoen te bouwen. In uitvoeringsfase waren er meerdere problemen tussen aannemer, architect en de gemeente omdat het paviljoen niet volgens de ‘regels van de kunst’ werd gebouwd. Het kwam tot een lange gerechtelijke procedure tussen de gemeente en de aannemer. Na uitspraak werd het paviljoen vrijgegeven en kon er gestart worden met de herstellingswerken.