Bouwprojecten Asse

Collega Olivier begeleidt de bouw van een nieuw politiecommissariaat in Asse.

Huidige kazerne politiezone AMOW
Poltiecommissiariaat AMOW