Bouwprojecten Asse

Brandweerkazerne Asse

Brandweerkazerne Asse

Het gebouw heeft door het gebruik van betonpanelen als gevelbekleding een industriële look. De panelen worden afgewisseld met zink en volledig omsloten door een staalstructuur in persroosters.

Nieuwbouw school Walfergem

Nieuwbouw gemeentelijke basisschool Sleutelbos Walfergem

De gemeente Asse heeft van AGIOn capaciteitssubsidies gekregen om het plaats tekort in de scholen van Asse op korte termijn op te vangen. Een deel van deze subsidies is gebruikt om een kleuterschool met 8 klassen, een refter/polyvalente ruimte en een leraarskamer te bouwen en dit in de oude loods van de beschutte werkplaats.

Nieuwbouw school Relegem

Nieuwbouw gemeentelijke basisschool Relegem

De gemeente Asse heeft van AGIOn capaciteitssubsidies gekregen om het plaats tekort in de scholen van Asse op korte termijn op te vangen. Een deel van deze subsidies zal gebruikt worden om een kleuterschool met 8 klassen, een refter/polyvalente ruimte, enkele zorglokalen en een leraarskamer te bouwen en dit in een nieuwbouw achter de bestaande voorbouw.

Poltiecommissiariaat AMOW

Nieuw politiecommissariaat AMOW in Asse

De politiezone AMOW wil al haar diensten centraliseren in een nieuw commissariaat op de Asphaltcosite in Asse. In de toekomst zal ook parket een onderkomen krijgen op de site. De brandweerzone West is reeds aanwezig op de site. Dit moet de synergie tussen de verschillende diensten ten goede komen.

Nieuwbouw school Zellik

Bouwen van een nieuwbouw voor de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Zellik

De gemeente Asse heeft van AGIOn capaciteitssubsidies gekregen om het plaatstekort in de scholen van Asse op korte termijn op te vangen. Een deel van deze subsidies zal gebruikt worden om een nieuwbouw met 8 klassen en een refter/polyvalente ruimte bij te bouwen. Tevens zullen door polyvalent gebruik in deze nieuwbouw ook lokalen voor de naschoolse kinderopvang en de vakantiewerking voorzien worden.

Jeugdcentrum Asse

Jeugdcentrum Asse

Op de vroegere Asphaltcosite aan de Ringweg in Asse hebben wij het nieuwe jeugdcentrum van Asse gebouwd. Het jeugdcentrum bestaat uit een fuif- en feestzaal met foyer, een nieuwe thuis voor het jeugdhuis Bronneken en – op de verdieping – administratieve ruimte voor de jeugddienst, plus de uitleendienst voor educatieve spelen en de jongerenwerking van het CAW Halle-Vilvoorde. Er is ook een repetitieruimte voor muziekgroepen met boxen om instrumenten op te bergen. Voorts is er een buitenruimte met een skatepark, een terras voor het jeugdhuis en een plek waar openluchtconcerten kunnen georganiseerd worden.