Bouwprojecten Drogenbos

Bouwprojecten Drogenbos
Gemeentehuis Drogenbos

Restauratie van het gemeentehuis van Drogenbos

Het gemeentehuis heeft zwaar onder erosie te lijden en een verdere degradatie van de gevelmuren is noodzakelijk. Bovendien is het hoogst nodig om het energieverbruik terug te dringen door ingrepen op het buitenschrijnwerk. Dit zal leiden tot een verbetering van het comfort op de achterliggende werkplekken. 

Maria Collardstraat

Renovatiewerken aan 4 rijwoningen in Drogenbos

In de Marie Collardstraat nr. 84-90 bevinden zich 4 rijwoningen die eigendom zijn van OCMW Drogenbos. Deze gezinswoningen zijn afgeleefd en aan een grondige energetische renovatie toe. Daarnaast worden de verschillende vertrekken logischer ingericht wat de gebruikskwaliteit zal doen stijgen.

Felix De Boeck

Restauratie voormalige hoeve Felix De Boeck in Drogenbos

Omwille van de slechte staat van het gebouwen was het noodzakelijk om een aantal bijkomende werken uit te voeren. Het gaat grotendeels om bijkomende stabiliteitswerken (funderingen, kolommen, balken, ankers,…) en het hermetselen van muren. Hierdoor is de uitvoeringstermijn verlengd tot medio 2018.

Kerk Drogenbos

Landschapsinrichting van de tuinen bij het gemeentehuis en de Sint-Niklaaskerk van Drogenbos

Door een aantal ingrepen wil het gemeentebestuur de zone rond het gemeentehuis en de kerk aangenamer maken, onderhoudsvriendelijker en tevens uitnodigen tot bewegen en ontmoeten. Het project omvat eveneens de lichtstudie van de zone klooster Franstalige school tot en met het gemeentehuis. Deze verlichting moet een aangenaam beeld scheppen vanaf de Grote Baan en de openbare gebouwen benadrukken in het straatbeeld.