Bouwprojecten Kapelle-op-den-Bos

Bouwprojecten Kapelle-op-den-Bos
Pastorie Ramsdonk

Restauratie van de pastorij van Ramsdonk

De pastorie van Ramsdonk had dringende instandhoudingswerken nodig. De werken konden pas in 2016 voltooid worden omdat de gemeente Kapelle-op-den-Bos eerst een beheersplan diendeĀ op te maken.

Lourdesgrot Kapelle-op-den-Bos

Restauratie van de Lourdesgrot in Kapelle-op-den-Bos

De vooronderzoeken zijn afgerond. In dit dossier is vertraging opgelopen door de opmaak van het (verplichte) beheersplan. Dit beheersplan werd afgerond in 2016. Het is wachten op het definitieve ontwerp en aanbesteding om de werken te kunnen uitvoeren.