Bouwprojecten Lennik

Bouwprojecten Lennik
Muziekacademie en bib Lennik

Nieuwbouw muziekacademie en bib van Lennik

Om de goede werking van de academie en de bibliotheek te verzekeren in de gemeente Lennik, is er hoge nood aan herinrichting, sanering en eventueel sloop en/of uitbreiding van de gebouwen in de Schapenstraat 40-42 te 1750 Sint-Martens-Lennik.

Brandweerkazerne Lennik

Verbouwing brandweerkazerne van Lennik

De brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft de Peugeot garage gelegen langs de Ninoofsesteenweg 124 te Eizeringen Lennik aangekocht met de bedoeling deze te verbouwen tot een brandweerkazerne. De brandweerpost gelegen te 1750 Lennik in Karel Keymolenstraat 4 wordt verhuisd naar de nieuwe locatie.

Gemeentehuis Lennik

Renovatiewerken gemeentehuis Lennik

Het gemeentebestuur van Lennik wil het gemeentehuis grondig laten renoveren.

Sporthal Jo Baetens

Verbouwing en uitbreiding van de feestzaal in sporthal Jo Baetens in Lennik

De gemeente Lennik wil de bestaande feestzaal volledig verbouwen. Daarnaast wil de gemeente een omnisportzaal, een nieuwe keuken en een ruime cafetaria voorzien van een terras. Na enige vertraging is eind december 2017 de omgevingsvergunning dan toch gunstig verklaard. De architect is bezig met de afronding van het ontwerpdossier.

Dekenij Lennik

Verbouwen van de bijgebouwen van de dekenij van Lennik

Voor de opmaak van de architectuurplannen heeft Haviland een dossier voor het aanstellen van een architect gepubliceerd.