Bouwprojecten Machelen

Bouwprojecten Machelen
Werkliedenloods Machelen

Bouwen van een gemeentelijke werkliedenloods in Machelen

De gemeente Machelen wil een loods met kantoren voor de uitvoerende diensten in de Felix Timmermanslaan te Machelen bouwen. Het project omvat eveneens de afbraak van de huidige gebouwen, de aanleg van het private domein en een gedeeltelijke aanleg van het openbaar domein.