Bouwprojecten Merchtem

Bouwprojecten Merchtem
Uitbreiding woonzorgcentrum

Uitbreiding woonzorgcentrum in Merchtem

Het bestaande woon- & zorgcentrum werd uitbreid met 17 bijkomende kamers, een verpleegpost en andere lokalen. Deze nieuwbouw is gerealiseerd op de bestaande vleugel van leefgroep D.

Woondagcentrum

Bouwen dagzorgcentrum in Merchtem

Het OCMW van Merchtem bouwde naast het woon& zorgcentrum ook een dagzorgcentrum waar zorg, behandeling en begeleiding wordt geboden aan cliƫnten die nog zelfstandig in de eigen thuissituatie verblijven.