Bouwprojecten Opwijk

Bouwprojecten Opwijk
Luchtfoto Vlaamse Staak

Bedrijvenzone Vlaamse Staak Opwijk

De bedrijvenzone Vlaamse Staak is een project gerealiseerd door de gemeente Opwijk, intercommunale Haviland en de POM Vlaams-Brabant.

Feestzaal Opwijk

Bouwen van een gemeentelijke feestzaal en omgevingswerken in Opwijk

De gemeente Opwijk heeft ervoor gekozen om de gesloten parochiezaal ‘Houtekeet’ te vervangen door een nieuwe feestzaal. De nieuwe feestzaal zal plaats bieden aan ongeveer 230 zittende personen en voorzien zijn van een uitgeruste bar en een industriële keuken. Tevens zal deze ook de mogelijkheid bieden voor het organiseren van een toneelvoorstelling of andere activiteiten en zal er een vergaderlokaal, een kantoor voor de kerkfabriek en een rouwkapel voorzien worden.

De Boot

Uitbreiden en vernieuwen van de gemeentelijke basisschool De Boot in Opwijk

De gemeente Opwijk wil de bestaande basisschool De Boot vernieuwen en uitbreiden van een tweestroom naar een driestroom. Tevens zal er in de vernieuwde basisschool, door middel van polyvalent gebruik, lokalen voor de buitenschoolse kinderopvang ‘‘t Sloeberke’ en een polyvalente ruimte voor het organiseren van een eetfestijn voorzien worden.

Hof ten Hemelrijk

Renovatiewerken aan Hof ten Hemelrijk in Opwijk

De gemeente Opwijk heeft een masterplan voor het ‘Hof Ten Hemelrijk’ laten opstellen om alle verschillende functies die er zijn ondergebracht autonoom van elkaar te laten functioneren op het gebied van toegankelijkheid. Tevens is er ook een uitbreiding van het bestaande sanitair en een nieuw te bouwen opslagruimte voorzien in het masterplan. Eerst worden de lokalen van de dienst vrije tijd en conciërgewoning aangepakt. De uitbreiding van de cultuurzaal is voorlopig stopgezet.

Werkliedenloods Opwijk

Bouwen van een gemeentelijke werkliedenloods in Opwijk

Het gemeentebestuur Opwijk stelde Haviland aan voor het opstellen van een behoeftestudie. De huidige gebouwen zijn verouderd en een uitgewerkt plan met fasering dringt zich op. In de behoeftestudie wordt de dienst Infrastructuur ondersteund bij de objectivering en rationalisering van de behoeften van de gebruikers (technische diensten en archief) en nevengebruikers (Rode Kruis, carnaval groepen, vereniging processie, enz…).

Nieuwe jeugdlokalen Opwijk

Bouwen van nieuwe lokalen voor de Opwijkse jeugdverenigingen

De gemeente Opwijk heeft de intentie om voor de Jeugdverenigingen Opwijk – Mazenzele lokalen te bouwen die dienst doen voor de wekelijkse vergaderingen en activiteiten.

Sporthal Opwijk

Bouwen van nieuwe sporthal in Opwijk

De huidige sporthal Heiveld is verouderd en is dringend aan vernieuwing of afbraak toe. Bij nieuwbouw zou de turnzaal kunnen worden geïntegreerd in de naastliggende gemeentelijke basisschool De Boot.