Bouwprojecten Roosdaal

Bouwprojecten Roosdaal
Feestzaal Broebel

Sloop en bouwen van een gemeentelijke zaal in Roosdaal

Op de site van de voormalige voetbalploeg Blauw-Wit Lombeek wil het gemeentebestuur een polyvalente zaal oprichten met de nodige ruimte voor de lokale afdeling van het Rode Kruis.

Kleedkamers en kantine

Bouwen van een kantine en kleedkamers in Roosdaal

De gemeente Roosdaal wil de recreatiemogelijkheden beter structureren en deze waar mogelijk bundelen op een goed bereikbare kernlocatie. Bij dit sportveld moet een kantine met kleedruimtes en een opslagplaats gebouwd worden. Ook de omgeving en de parking met toegangsweg zal heraangelegd worden.

Begraafplaats Roosdaal

Bouwen van een begroetingsruimte op de centrale begraafplaats van Roosdaal

De huidige infrastructuur van het kerkhof beantwoordt niet langer aan de noden van de gebruikers. Daarom wenst de gemeente de begraafplaats uit te breiden alsook een begroetingsruimte met mogelijkheid tot kleine ceremonies op te richten. Het wordt een open constructie opgebouwd in een beperkt aantal materialen.