Herbestemming kerken

Kerkgebouwen hebben heel wat potentieel: het zijn vaak beeldbepalende, centraal gelegen en grote gebouwen. Iedere gemeente in Vlaanderen staat voor de opdracht om een toekomstvisie voor de parochiekerken op zijn grondgebied uit te werken. 
Aspecten als de waarden van de parochiekerk als gebouw, de architecturale mogelijkheden, de bouwfysische toestand, de mogelijkheid tot compartimentering, de ruimtelijke omgeving, het actuele gebruik, het mogelijke mede- of hergebruik, de interesse van andere actoren,… moeten hierbij worden meegenomen.

Om onze gemeenten hierbij te helpen bieden wij volgende dienstverlening aan: 

  • Haviland als regisseur van het kerkenbeleidsplan in samenwerking met CRKC;
  • Opmaak haalbaarheidsstudie in samenwerking met Projectbureau Herbestemming; 
  • Projectbegeleiding neven- of herbestemming.
     
Haviland werkt met volgende gemeenten samen op vlak van herbestemming kerken
Overzicht deelnemende gemeenten herbestemming kerken
Overzicht deelnemers herbestemming kerken
Herbestemming kerken
ERik De Doncker
Meer info over herbestemming
ERik De Doncker
Technisch beleidsadviseur