Milieu

De intergemeentelijke milieudienst bestaat uit een jong en dynamisch team van 4 deskundigen die allen milieugerichte opleidingen genoten hebben.

De milieudienst ondersteunt de aangesloten besturen bij:

 • Adviesverlening bij concrete vergunningsdossiers;
 • Opmaak vergunningsaanvragen voor gemeentelijke inrichtingen;
 • Milieuhandhaving;
 • Gemeentelijke taken inzake milieu, natuur, klimaat en duurzaamheid;
 • Intergemeentelijke projecten;
 • Info- en ervaringsuitwisseling.
 • Uitwerken van specifieke gemeentelijk projecten:
 1. Opmaak trage wegenplan
 2. Opmaak en opvolging klimaat(adaptatie)plan
Overzicht deelnemende gemeenten milieu
Overzicht deelnemers milieu
Milieuhandhaving

Ten gevolge van het milieuhandhavingsdecreet en uitvoeringsbesluiten werden met betrekking tot milieuhandhaving verplichtingen opgelegd aan de gemeenten. Zo moet elke gemeente een beroep kunnen doen op minstens één milieutoezichthouder. Voor gemeenten met meer dan 300 klasse 2-inrichtingen of meer dan 30.000 inwoners werd vastgelegd dat gemeenten een beroep moeten kunnen doen op minstens twee toezichthouders.

Om aan deze verplichting te kunnen voldoen voorziet het decreet de mogelijkheid om intergemeentelijke toezichthouders aan te stellen. De intergemeentelijke toezichthouder heeft de nodige opleiding en erkenning genoten en staat garant voor een neutrale en deskundige aanpak van de toezichtstaken.

Haviland biedt zowel ondersteuning van de gemeentelijke toezichthouder als volledige ondersteuning op vlak van milieuhandhaving aan door het ter beschikking stellen van een intergemeentelijke toezichthouder aan gemeenten.

Interne acties
Curieuzeneuzen

Curieuzeneuzen

Haviland neemt deel aan Curieuzeneuzen, een initiatief van VMM, Universiteit Antwerpen en De Standaard om de Vlaamse luchtkwaliteit in kaart te brengen.

De fietstest

De fietstest

De fietstest is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant om meer werknemers op de fiets te krijgen. Samen met de collega’s van Haviland fietsten we in juni 2018 gedurende een drietal weken vlotjes naar het werk.

Week van de mobiliteit campagnebeeld

Week van de mobiliteit

In de week van 16 tot 22 september 2018 wordt voor de tweede keer een interne duurzame actie rond mobiliteit georganiseerd. In de week van de mobiliteit willen we het bewustzijn rond duurzame mobiliteit verbeteren bij het hele Haviland-team.

Aanspreekpunt
Anjuska Deckx
Verantwoordelijke team milieu
Team milieu
02/467.11.57
Vragen over afval?

Heb je vragen over afvalophaling, afvalverwerking of afvalpreventie? Dan verwijzen we je graag door naar de websites van de 5 afvalintercommunales die actief zijn in Halle-Vilvoorde:

 1. Intradura
 2. Incovo
 3. Interrand
 4. Interza
 5. ILvA

 

Intergemeentelijke projecten
Alternatieve onkruidbestrijding

Alternatieve onkruidbestijding

Sinds 1 januari 2015 is het gebruik van pesticiden op openbare terreinen verboden. Bestrijding van onkruid blijft nochtans nodig en dit niet alleen om esthetische redenen. Wij kunnen hierbij helpen.

Kippenhokdeuren

Automatische kippenhokdeurtjes

Met de toename van het aantal vossen en marters in onze streken is het niet altijd gemakkelijk om nog kippen te houden. Een goede bescherming van de kippen tegen roofdieren is van groot belang. Haviland heeft daarom een groepsaankoop voor automatische hokopeners uitgeschreven.

Bermbeheer

Bermenbeheer

Grasbermen hebben onderhoud nodig en worden doorgaans 1 tot 2 keer per jaar gemaaid. Voor het maaien van bermen kunnen gemeenten een beroep doen op de door Haviland aangestelde aannemer.

FutureProofedCities

Klimaatsoftwaretool FutureProofedCities

De tool FutureproofedCities is een platform om klimaatplannen te ontwikkelen, op te volgen en te beheren. De app geeft ondersteuning aan gemeenten om de doelstellingen van het burgemeestersconvenant te halen. De tool maakt een efficiënte en overzichtelijke samenwerking tussen diensten en politiek mogelijk.

Rattenbestrijding

Rattenbestrijding

Ratten komen massaal voor in onze streken. Haviland heeft via een groepsaankoop een aannemer aangesteld voor de bestrijding van ratten.

Thermografische luchtfoto

Thermografische luchtfoto

13 gemeenten uit Vlaams-Brabant lieten een thermografische luchtfoto maken van de huizen op hun grondgebied. Nu in kaart is gebracht welke huizen warmteverlies hebben, wordt een natraject opgezet om die huizen beter te isoleren.