Milieu Herne

  • Herne maakt gebruik van de kimaatsoftwaretool FutureProofedCities;
  • De gemeente heeft een samwerkingsovereenkomst afgesloten met onze intergemeentelijke milieudienst;
  • Herne neemt deel aan de groepsaankoop thermografische luchtfoto.
Team milieu
02/467.11.57