Milieu Wezembeek-Oppem

  • Haviland ondersteunt de gemeente Wezembeek-OppemĀ bij de ondersteuning van milieutaken;
  • Haviland ondersteunt de gemeenteĀ in het natraject van de thermografische luchtfoto's;
  • Wezembeek-Oppem neemt deel aan de groepsaankoop rattenbestrijding.
Team milieu
02/467.11.57