Ruimtelijke ordening Kampenhout

Ruimtelijke ordening

Haviland ondersteunt de gemeente Kampenhout 2 dagen per week bij stedenbouwkundige taken. 

 

Andreas De Mesmaeker
Stedenbouwkundige