Groepsaankoop elektrische deelwagens

Haviland organiseert een aanbesteding voor elektrische deelwagens. We gaan daarbij op zoek naar een autodeelaanbieder die een deelwagen beschikbaar kan stellen. 

Door deze deelwagen ter beschikking te stellen voor zowel het gemeentepersoneel als inwoners kan de vraag naar het gebruik ervan worden geoptimaliseerd. Overdag is de vraag voor particulier gebruik laag, en kan de auto voornamelijk gebruikt worden door gemeentepersoneel, terwijl dit tijdens de avonduren net omgekeerd is.

Meer info over de raamovereenkomst vind je in de projectfiche.

Praktische info

Vennoten van Haviland die een stroomversnellersdossier voor elektrische deelwagens hebben ingediend kunnen gebruik maken van deze raamovereenkomst. 

De raamovereenkomst voorziet twee mogelijke scenario's:

  • Scenario 1: leasing
    De gemeente leaset een elektrische deelwagen via een autodeelaanbieder.
     
  • Scenario 2: inbouw
    De gemeente heeft of koopt een eigen elektrische wagen en laat de benodigde apparatuur inbouwen.