Groepsaankoop Strooizout

Icoon strooizout

Haviland organiseert als aankoopcentrale een aanbesteding voor de levering van chemische smeltmiddelen voor gladheidbestrijding in de winterperiode – dienstjaar 2019/2020 voor de vennoten. We leggen daarbij sterk de nadruk op de tijdige levering, aangezien dat ook betekent dat er tijdig kan gestrooid worden.

Nieuw in het aanbod is ook strooizout voor de aanmaak van pekel.

25 gemeenten maken gebruik van deze groepsaankoop. In totaal is er 2 544,10 ton strooizout verkocht geweest in de winterperiode 2018-2019.

Praktische info

De raad van bestuur heeft op 30 september 2019 de opdracht gegund aan leverancier ESCO Benelux nv uit Diegem als laagste regelmatige bieder.

De opdracht begint op 2 november 2019 en wordt afgesloten voor een periode van 6 maanden. Het strooizout zal bij de leverancier ter beschikking blijven tot uiterlijk 30 april 2020.

Voor de coördinatie van afhaling en/of levering van het strooizout kan je contact opnemen met Mark Sevenants via 02 467 11 46 of 0478 36 33 30, of per mail naar zout@haviland.be.


Download hier de beslissingen (2019):

pdf bestand19xxxx_(principe)Ontwerpbeslissing CBS_mandaat HAVILAND-strooizout (172 kB)

pdf bestand19xxxx_Overeenkomst samenaankoop aankoopcentrale strooizout (178 kB)