Haviland blijft tot uw dienst tijdens coronacrisis

Bestuurlijke handhaving
 • De behandeling van GAS-dossiers blijft gewaarborgd en dit conform de wettelijke bepalingen. De vereiste brieven zullen wekelijks worden uitgestuurd per post en de betalingen blijven opgevolgd. 
 • De mogelijkheid tot mondeling verweer blijft verzekerd, maar de desbetreffende afspraken zullen worden ingepland na de versoepeling van de huidige voorzorgsmaatregelen
Gemeentelijke bouwwerken
 • De bouwprojecten in uitvoering lopen in de mate van het mogelijke gewoon door.
 • Alle medewerkers van team Gemeentelijke Bouwwerken worden gestimuleerd om zoveel mogelijk van thuis te werken en vergaderingen te beperken
 • Interne en externe vergaderingen worden bij voorkeur online gevoerd.
 • Werfvergaderingen worden beperkt tot enkel de personen essentieel aan het overleg, en met respect voor de richtlijnen m.b.t. sociale afstand en in een goed verluchte lokaal. Gebruik waar mogelijk digitale alternatieven, vb: telefonisch of via videoconferentie.
Groepsaankopen
 • Er is weinig tot geen impact op de lopende groepsaankopen. De bestelperiodes lopen door zoals gecommuniceerd.
Immo
 • Er worden momenteel geen aktes verleden voor verkopen of doorverkopen bij de notaris.
Herbestemming kerken
 • Veel gemeenten en kerkbesturen moeten geplande gesprekken over een gezamenlijke kandidaatstelling voor een haalbaarheidsonderzoek voor de her-/nevenbestemming van een parochiekerk annuleren. Hierdoor kan de uiterste datum om in te dienen (21 april) eventueel niet gehaald worden.
 • Het Projectbureau Herbestemming Kerken stelt voor dat gemeenten en kerkbesturen die zich in deze situatie bevinden uiterlijk tegen 15 april contact nemen met projectbureau@herbestemmingkerken.be
 • Op basis van de lokale situatie en stand van zaken kunnen dan bilateraal andere afspraken gemaakt worden omtrent hun (eventuele) kandidaatstelling.
Informatieveiligheid
 • In overleg met onze vennoten worden de lopende detacheringen van DPO's en consultants informatieveiligheid vanop afstand uitgevoerd.
 • Onze data protection officers blijven maximaal bereikbaar via telefoon en mail. Individueel overleg kan  ook via tele- of videoconferenties.
Milieu
 • Lopende detacheringen bij vennoten worden waar mogelijk maximaal uitgevoerd van op afstand. In overleg met de vennoot kan een fysieke aanwezigheid van onze medewerker worden overeengekomen, doch dienen hierbij de geldende richtlijnen in acht te worden genomen. 
 • De procedures en termijnen voor de intergemeentelijke projecten lopen verder zoals gecommuniceerd.
 • De demosessies voor de groepsaankoop elektrische (bak)fietsen, die gepland stonden in maart, worden uitgesteld naar een latere datum. De sessies die gepland staan in april blijven voorlopig behouden.
Preventie & noodplanning
 • Onze preventiedienst en de dienst noodplanning volgen de situatie op de voet, en formuleren adviezen voor onze vennoten.
 • De dienst blijft ter beschikking voor adviezen en interventies bij ernstige arbeidsongevallen.
 • Niet-dringende bezoeken en vergaderingen (zoals onder meer onze preventiebezoeken, vergaderingen, opleidingen en rondgangen) worden conform de verordeningen uitgesteld naar een later tijdstip.
 • Het team Noodplanning blijft de vennoten waar mogelijk ondersteunen (o.a. door bijwonen en adviseren tijdens een veiligheidsoverleg in het kader van de gemeentelijke operationele aanpak).
 • Het beheerscomité preventie, dat gepland was op 25/03, wordt uitgesteld naar een latere datum.
 • De workshop noodplanningscommunicatie, die gepland was op 18/03, wordt uitgesteld naar een latere datum.
Ruimtelijke ordening
 • Lopende detacheringen bij vennoten worden waar mogelijk maximaal uitgevoerd van op afstand. In overleg met de vennoot kan een fysieke aanwezigheid van onze medewerker worden overeengekomen, doch dienen hierbij de geldende richtlijnen in acht te worden genomen. 
 • Individuele opdrachten worden uitgevoerd van op afstand. Overlegmomenten gebeuren bij voorkeur via een digitaal alternatief, vb: telefonisch of via videoconferentie.
 • Onze diensten bereiden de dossiers maximaal voor, zodat ze vanop afstand kunnen afgehandeld worden wanneer de maatregelen verstrengen en gemeentediensten zouden sluiten.
 • De Vlaamse Regering besliste in een noodbesluit om de beslissingstermijnen van nieuwe en lopende omgevingsvergunningen te verlengen. Het Departement Omgeving verzamelt alle info op haar website. Vragen? Aarzel niet om ze aan ons team Ruimtelijke Ordening te stellen.
Slimme projecten
 • Er is weinig tot geen impact op de uitwerking van de lopende projecten. De bestelperiodes lopen door zoals gecommuniceerd.
 • De lancering van de fietsregistratietool in de gemeente Asse van vrijdag 20 maart wordt uitgesteld naar een latere datum.
Studiebureau
 • De infrastructuurprojecten in uitvoering lopen in de mate van het mogelijke gewoon door.
 • Werfvergaderingen worden beperkt tot enkel de personen essentieel aan het overleg, en met respect voor de richtlijnen m.b.t. sociale afstand en in een goed verluchte lokaal. Gebruik waar mogelijk digitale alternatieven, vb: telefonisch of via videoconferentie.
 • Lopende detacheringen bij vennoten worden waar mogelijk maximaal uitgevoerd van op afstand. In overleg met de vennoot kan een fysieke aanwezigheid van onze medewerker worden overeengekomen, doch dienen hierbij de geldende richtlijnen in acht te worden genomen. 
 • VDAB riep haar personeel op om zoveel mogelijk thuis te werken en sloot alle vestigingen en werkwinkels. Alle wekelijkse zitdagen bij de gemeenten worden dus opgeschort tot nader order.
 • De wijk-werkbemiddelaar zal de werking telefonisch en digitaal garanderen met de gebruikers en werkzoekenden.
 • Wijk-werkers kunnen nog steeds activiteiten uitvoeren bij gebruikers, zolang dat niemand in gevaar brengt én tot zolang de gebruiker dat vraagt. Wijk-werkers kregen extra richtlijnen mee (richtlijnen m.b.t. handhygiëne en sociale afstand).
 • De focus wordt gelegd op tuinwerk en andere dienstverlening die in de huidige omstandigheden weinig risico inhoudt, zoals boodschappen doen. De opdrachten in woonzorgcentra en voor kinderopvang worden wel opgeschort, omwille van het verhoogde risico en het feit dat de social distancing niet kan gegarandeerd worden. Twijfel je of een bepaalde opdracht nog mag doorgaan? Contacteer dan zeker de bemiddelaar van jouw gemeente. Lees hier het overzicht.
 • Wijk-werkbemiddelaars contacteren alle wijk-werkers en gebruikers proactief om goed op te volgen welke taken nog wel/niet meer kunnen uitgevoerd worden.
 • Marleen Wynant fungeert als centraal aanspreekpunt voor alle dringende zaken, ter ondersteuning van alle bemiddelaars en de gemeenten. Zij neemt de algemene coördinatie voor haar rekening, en staat in nauw contact met de wijk-werkbemiddelaars. Wijk-werkers en gebruikers kunnen indien nodig steeds met haar contact opnemen.
 • De uitbetaling wordt gegarandeerd, zodat wijk-werkers niet op inkomsten hoeven te wachten. Heb je als wijk-werker nog cheques en prestatiefiches die je wenst binnen te brengen? Jouw bemiddelaar kan jou zeker verder helpen. 
 • Wijk-werkers kunnen uitzonderlijk én na afspraak op bepaalde dagen hun cheques en prestatiefiches afgeven in de Haviland-kantoren in Zellik. Lees hier hoe en op welke dagen
 • Cheques en prestatiefiches mogen nooit in de brievenbus gedropt worden. 
Safety first! - Een veilige werkomgeving voor onze vennoten en onze medewerkers

Haviland ijvert ervoor om, ondanks de coronacrisis, de best mogelijke ondersteuning te blijven bieden aan haar vennoten. Uiteraard doen we er alles aan om de veiligheid van onze medewerkers en onze vennoten te waarborgen. Daarom maakten we voor u een overzichtelijke oplijsting van de impact en maatregelen per dienst.

Heeft u nog concrete vragen hierover, dan kunt u steeds terecht bij:

 • uw rechtstreekse contactpersoon,
 • het betreffende diensthoofd, 
 • of bij relatiebeheerder Anjuska Deckx.
Enkele algemene richtlijnen die van toepassing zijn voor alle diensten:
 • Een goede handhygiëne blijft cruciaal. Voorzie voldoende zeep en handgel, en vermijd stoffen handdoeken.
 • Respecteer het principe van 'social distancing'. Geef elkaar geen hand, en houd voldoende afstand van elkaar.
 • Stimuleer het thuiswerken bij uw medewerkers, en vermijd het openbaar vervoer tijdens de spits.
 • Beperk fysieke vergaderingen en bijeenkomsten tot het strikt noodzakelijke. Gebruik waar mogelijk digitale alternatieven, vb: telefonisch of via videoconferentie.