Haviland bouwt mee aan de scholen van morgen

  • 4 september 2020

Duizenden leerlingen en leerkrachten in Halle-Vilvoorde startten deze week een nieuw avontuur. Zij verdienen een aangepaste, toekomstgerichte infrastructuur op maat. Haviland ondersteunt daarom steden en gemeenten bij de bouw van de scholen van morgen.

Een team van zes projectcoördinatoren is bij Haviland dagelijks in de weer met allerhande gemeentelijke bouwwerken en infrastructuurprojecten. Wegeniswerken begeleiden, fietsinfrastructuur ontwikkelen, bedrijventerreinen aanleggen en beheren, verkavelingen en (sociale) huisvestingsprojecten realiseren, renovatie of nieuwbouw van gemeentegebouwen: het is een kolfje naar hun hand.

Ook op vlak van scholenbouw wordt het verschil gemaakt. In samenwerking met de lokale besturen bouwde het team heel wat expertise op.

Lees hier meer over enkele schoolprojecten in jouw buurt:

GBS De Boot (Opwijk)
Basisschool De Schatkist (Asse-Krokegem)
Scholencomplex Kervijn-site (Gooik)
Gemeenteschool Molenborre (Sint-Pieters-Leeuw)
Basisschool De Regenboog (Asse-Zellik)
GBS Sleutelbos (Asse Walfergem)
Basisschool Relegem (Asse)
Gemeentelijke basisschool (Bever)

Polyvalent schoolgebouw in Opwijk

Voor de zomer ging Imago, het tijdschrift van Onderwijsvereniging voor Steden en Gemeenten (OVSG), een kijkje nemen in de nieuwe gemeentelijke basisschool De Boot in Opwijk. Jeroen Wouters is teamleider Gemeentelijke Bouwwerken voor Haviland en besprak er de realisatie van een polyvalent gebouw. Het nieuwe schoolgebouw doet in Opwijk immers ook dienst als kinderopvang en gemeentelijke feestzaal.

Jeroen Wouters: “Een polyvalent gebouw is altijd een uitdaging. We zetten van bij het begin in op overleg met alle betrokkenen: de architecten, Haviland, het gemeentebestuur en uiteraard ook met de school. Ook buurtbewoners kregen inspraak. Door die input systematisch mee te nemen, werd eigenaarschap gecreëerd en ontstond er een breed draagvlak.”

Lees hier het volledige artikel

Artikel GBS De Boot Opwijk - OVSG