Infrastructuur

Aanspreekpunt
Jeroen Wouters
Teamleider
Speerpunten

Het studiebureau van Haviland is de overkoepelende dienstverlening op het vlak van infrastructuurprojecten. Ontdek de 6 speerpunten.

Deze opdracht omvat alle fases vanaf de studie tot de definitieve oplevering van een infrastructuurproject.

Haviland ondersteunt de gemeenten bij de aanleg van:

 • Infrastructuur- en rioleringswerken
 • parkings
 • recyclageparken 
 • kunstgrasvelden 
 • omgevingsaanleg 

De fiets wordt door steeds meer inwoners gebruikt voor zowel recreatieve verplaatsingen als woon-werkverkeer. De aanleg van fietsinfrastructuur vereist een specifieke aanpak.

Haviland ondersteunt de gemeenten bij de aanleg van:

 • lokale fietspaden
 • intergemeentelijke fietsroutes
 • fietssnelwegen

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Zowel voor de bestuurders van gemeenten en steden als haar inwoners is dit een topprioriteit.

Haviland ondersteunt de gemeenten bij de aanleg van:

 • veilige kruispunten voor alle weggebruikers
 • veilige schoolomgevingen
 • fiets- en voetgangersvoorzieningen

Een lokaal bedrijventerrein kan een echte meerwaarde zijn voor zowel de lokale handelaren als de omwonenden. De ‘hubs’ zijn een mooi voorbeeld van zinvol en kwalitatief ruimtegebruik met een goede mix van kantoorruimtes, winkelruimtes, sociale voorzieningen en groenvoorzieningen.

Haviland ondersteunt de gemeenten bij:

 • studie/ontwerp
 • uitvoering
 • de aanleg van verkavelingen

Bij groepsaanbestedingen speelt het schaalvoordeel een belangrijke rol. Naast het financieel voordeel voor de gemeenten, zorgt onze expertise er ook voor dat de technische voorwaarden afgetoetst zijn.

Haviland ondersteunt de gemeenten bij het onderhoud van:

 • gewoon en structureel onderhoud van asfaltwegen en betonwegen
 • bestrijking en/of slemafdichtingen
 • voetpaden
 • voegvullingen betonvakken
 • markeringen

Als de technische dienst kampt met een te hoge werklast of niet de nodige expertise in huis heeft voor een groot en/of complex project, kan Haviland bijspringen. Dit kan ad hoc of via detachering.

Haviland ondersteunt de gemeenten bij:

 • meet- en tekenopdrachten
 • werfopvolgingen/werfcontrole
 • prijsramingen
 • haalbaarheidsstudies
 • vooronderzoeken
 • voorontwerpen