Infrastructuurwerken

Infrastructuurwerken

Het team infrastructuur ontwerpt en begeleidt alle werken zoals:

 • wegenis- en rioleringswerken;
 • recyclageparken;
 • bedrijvenzones;
 • onderhoud van asfalt- en betonwegen;
 • heraanleg van voetwegen en speelpleinen;
 • aanleg van sportterreinen en kunstgrasvelden;
 • studieopdrachten fietssnelwegen;
 • haalbaarheidsstudie in-situ recycling;
 • aanleg omgevingswerken;
 • enz.

De opdracht bestaat in de studie, het ontwerp, de opvolging en controle bij uitvoering van de infrastructuurwerken door de aannemer tot en met de definitieve oplevering.

Naast infrastuctuurwerken voor individuele gemeenten, organiseert dit team jaarlijks een groepsaankoop wegenonderhoud.

Bovendien staan wij de technische dienst van de gemeenten en steden bij via detachering. Wij helpen bij volgende taken:

 • administratieve taken;
 • werven opvolgen;
 • controle van de werken van de nutsmaatschappijen;
 • kleinschalige ontwerpen opstellen;
 • enz.
Wegenwerken