Insoiratiesessie ad hoK 17 september 2019-3
Maak kennis met de kwaliteitscel

Op dinsdag 17 september vond in het Predikheren te Mechelen de inspiratiesessie 'streven naar kwaliteit' plaats. De sessie werd georganiseerd door het Huis voor Omgevingskwaliteit - kortweg ad hoK. Dit is een samenwerking rond ruimtelijke kwaliteit met streekintercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland.

Het thema van deze sessie was streven naar ruimtelijke kwaliteit. Drie topexperten gaven hun visie over de prangende vraag... Wat is kwaliteit?

Els Nulens (Blauwdruk Stedenbouw) benadert deze vraag vanuit beeldkwaliteit. Aspecten van beeldkwaliteit zoals beleving, identiteit en ritme zijn hier enorm belangrijk volgens haar. Hardwin De Wever (AG VESPA) legt de focus meer op het bestuurlijke aspect, met name de organisatie, ontwerpend onderzoek, het juiste instrumentarium en het belang van onderhandelen. Ward Verbaekel (Officeplusarchitecten) licht tot slot het beeldkwaliteitsplan van Nijlen toe. Zo toont hij aan hoe belangrijk het is om als bestuur proactief een visie te ontwikkelen en dit consequent te vertalen in het vergunningsbeleid. 

De eerste ervaringen met de kwaliteitskamer

De kwaliteitskamer van ad hoK heeft ondertussen reeds 20 dossiers geadviseerd bij 7 verschillende lokale besturen. In onze regio heeft de gemeente Kampenhout ad Hok al ingeschakeld. Zemst en Wezembeek-Oppem willen ook instappen. Is jouw gemeente de volgende?

Interesse in de kwaliteitskamer?

Heb je als gemeente interesse in de kwaliteitskamer ad hoK? Aarzel dan niet om oms team ruimtelijke ordening te contacteren. Zij helpen je graag verder.

Aanspreekpunt
Team ruimtelijke ordening