Installatie koolwaterstofafscheider recyclagepark - Zaventem

Stap 2 - ontwerp
Over het project

In Zaventem begeleidt collega Filip de installatie van een koolwaterstofscheider op het recyclagepark.

Doel

Een koolwaterstofafscheider is verplicht op locaties waar er kans is op olielekken die in het rioleringsstelsel terecht kunnen komen.

Bouweigenschappen

Een koolwaterstofafscheider wordt geplaatst op het einde van het rioleringsstelsel, alvorens deze in het openbaar net terecht komt.
Zaventem heeft hiervoor voor Haviland gekozen voor hun expertise op dit vlak.
 

Financiering

De gemeente Zaventem financiert dit project.

Status

Het ontwerp, de bestekteksten en meetstaten zijn klaar.  De aanbesteding kan gepubliceerd worden.