Is uw werkplek klaar voor COVID-19?

  • 2 maart 2020

Op verschillende plaatsen in Europa en sinds deze week ook in België zijn er patiënten opgedoken die besmet zijn met het nieuwe coronavirus COVID-19. Collega Christophe Sijbers van de dienst Preventie en Noodplanning lijstte alle informatie over deze uitbraak op. 

De overheid centraliseert alle informatie over het coronavirus op:

 

www.info-coronavirus.be

 

Er zijn informatieve posters met richtlijnen beschikbaar, klaar om op te hangen in uw organisatie:

Corona_Poster1.PNG

Corona_Poster2.PNG

 

Corona_Poster3.PNG

 

Ga snel naar:

 

Wat gebeurt er?

In januari 2020 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19) in de provincie Hubei (China) uit tot noodsituatie op het gebied van de Internationale Volksgezondheid. De WHO schatte juist in dat er een groot risico was op verspreiding naar andere landen. 

De WHO neemt samen met alle volksgezondheidsautoriteiten over heel de wereld maatregelen om de COVID-19-uitbraak in te dammen. Alle lagen van de samenleving - ook het bedrijfsleven en de publieke sector - spelen een belangrijke rol in het vertragen en stoppen van de verspreiding.

Hoe COVID-19 zich verspreidt

Als iemand met COVID-19 hoest of uitademt, laat hij druppels besmette vloeistof los. De meeste van deze druppels vallen op nabijgelegen oppervlakken en objecten - zoals bureaus, tafels of telefoons. Mensen zouden besmet kunnen geraken door COVID-19 na het aanraken van verontreinigde oppervlakken of voorwerpen - en nadien hun ogen, neus of mond aan te raken. 

Het opvangen (bv. inademing) van deze druppels, uitgehoest of uitgeademd, door een besmet persoon, kunnen aanleiding geven tot het eveneens besmet raken met het virus.  Een risicovolle afstand tot een besmet persoon wordt geraamd op een straal van één meter van, om het COVID-19 via eerder genoemde wijze mogelijks op te kunnen vangen. Met andere woorden, COVID-19 verspreidt zich op een vergelijkbare manier als griep.

De meeste personen besmet met COVID-19  vertonen milde symptomen en herstellen. Echter, sommige vertonen ernstigere symptomen waarbij deze kunnen leiden tot een ziekenhuisopname. Het risico op ernstige symptomen neemt toe met de leeftijd: mensen boven de 40 jaar lijken kwetsbaarder te zijn dan deze onder de 40 jaar. Ook mensen met verzwakte immuunsystemen en mensen met aandoeningen zoals diabetes, hart- en longziekten,  zijn kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Voorkom de verspreiding van COVID-19 op het werk

De onderstaande maatregelen helpen de verspreiding van infecties in de algemene zin zoals verkoudheid, griep en maagklachten, op uw werkomgeving te voorkomen. Ze zijn eenvoudig, zeer voordelig en ze beschermen uw werknemers, klanten en derden.

Er wordt sterk geadviseerd dat werkgevers deze maatregelen implementeren, zelfs als COVID-19 (nog) niet werd vastgesteld bij werknemers in de onderneming.

Ze kunnen het aantal verloren werkdagen als gevolg van ziekte of quarantaine verminderen en de verspreiding stoppen of vertragen van COVID-19. Concreet gaat het over volgende preventieve maatregelen:

1. Bevorderen van een regelmatige en grondige handhygiëne van de medewerkers:

  • Zorg ervoor dat zeep en papieren wegwerpdoekjes aanwezig zijn en dat deze regelmatig aangevuld worden.
  • Hang affiches uit die het wassen van de handen bevorderen en sensibiliseer je werknemers en collega’s de handen op een correcte manier te wassen (zie bijlage).
  • Gebruik de aanwezige communicatiekanalen binnen je organisatie om het verspreiden van deze informatie bv. via intranet of  haal ze aan als korte briefing tijdens vergaderingen.
  • Zorg ervoor dat personeel, maar ook derden toegang hebben tot plaatsen waar ze hun handen kunnen wassen met water en zeep (ook voor arbeiders op verplaatsing).

2. Zorgen voor propere en hygiënische werkplekken:

  • Oppervlakken (bijv. bureaus en tafels) en objecten (bijv. telefoons, toetsenborden) moeten regelmatig worden gereinigd, bij voorkeur met een desinfecterend middel. 

3. Bevorderen van een goede ademhalingshygiëne op de werkplek

  • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen. Gebruik bij voorkeur papieren zakdoekjes.
  • Bij afwezigheid van zakdoekjes, hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.

4. Zorg ervoor dat medewerkers voor hun vertrek het reisadvies van FOD Buitenlandse Zaken geraadpleegd hebben. Stel onnodige (zaken)reizen naar risicovolle gebieden uit tot nader order.


Er wordt geadviseerd mensen met een milde hoest of koorts (37,3°C of meer) thuis te laten, eventueel via het thuiswerkstelsel. Een doktersbezoek is aangewezen.

Mocht het coronavirus uw organisatie toch bereiken, breng uw medewerkers dan op de hoogte. Desgevallend kan het een meerwaarde bieden om de directe collega’s aan een preventieve controle te onderwerpen om verdere verspreiding tijdig te kunnen opsporen. Op dat moment kan voor verdere controle doorverwezen worden naar de huisarts.

Bron: WHO

Besluit: geen paniek

 

Er is nog geen reden tot paniek. Om de verspreiding van het Corona-virus en andere periode gebonden ziektes zoals griep tegen te gaan, is het in ieder belang om de boven vermelde maatregelen zo goed mogelijk na te leven. 

Zorg daarom voor een goede en correcte communicatie naar de werknemers.

Bij Intercommunale Haviland ondersteunen 8 deskundige preventieadviseurs van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) u bij het uitbouwen van een welzijnsbeleid, bij de voorbereiding op mogelijke noodsituaties en bij het voorkomen van arbeidsongevallen. 

We volgen de verdere ontwikkelingen op. Hebt u vragen, aarzel dan niet om uw preventieadviseur te contacteren!