Kunstgrassportveld Herne

De aanleg van een kunstgrassportveld blijkt nodig door de alsmaar zwaardere belasting van de terreinen door de gestadige ledenaangroei bij FC Herne. Daarnaast maken nog andere verenigingen gebruik van dit veld. Door de aanleg van een kunstgrasveld wordt dit terrein in alle weersomstandigheden perfect bespeelbaar.

Ligging:

De site Hernekouter ligt aan de sporthal van Herne.

Fase:

Stap 4 - voltooid

Planning:

De werken zijn in mei 2018 gestart. Het einde is voorzien eind juli 2018.

Omschrijving:

De bovenlaag van het bestaande voetbaltterrein werd afgeschraapt tot op een diepte van 30 cm. De vrijgekomen ruimte werd opgevuld met 20 cm kalksteenslag. Deze laag werd afgedekt met 5 cm fijne kalksteen en een worteldoek. Om de drainage en de valdemping te optimaliseren wordt een shock pad gelegd om dan finael plaats te maken voor de uiteindelijke grasmat (40 mm). Tussen de 'grassprieten' wordt kurk infill geplaatst. 

Kunstgrassportveld Herne
Kunstgrassportveld Herne
Kunstgrassportveld Herne in beeld
Contact
Filip De Ryst
Projectingenieur
Locatie