Meet- en tekenwerk

tekencel2
Opmetingen

Perceelmeting

Om correcte ontwerpplannen en meetstaten van infrastructuurwerken aan te leveren, is het nodig om de bestaande toestand in kaart te brengen. Haviland beschikt over moderne meetapparatuur zoals een totaalstation en GNSS. De meting wordt daarna omgezet naar een plan met alle opgemeten elementen zoals de hoogte van het terrein, gebouwen, grachten, afsluitingen, bepalantingen, ... De plannen kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt zoals bijvoorbeeld:

  • het ontwerp van nieuwe infrastructuurwerken;
  • inventaris van wegenis;
  • milieuaanvragen;
  • ...

In de nabije toekomst 

  • Inventarisatie van de infrastructuur wegdegradatie en asset-management;
  • 3D opmetingen;
  • Scannen van gebouwen en infrastructuur.
Tekenwerk

Voorontwerp

Werken aan de gemeentelijke infrastructuur begint meestal met een idee. Om dit duidelijk te maken aan anderen (bewoners, media, ...) wordt een voorontwerp gemaakt. Dit bestaat meestal uit een achtergrond satellietfoto met daarop de nieuwe infrastructuur getekend. Door een voorontwerp te voorzien komen reeds enkele problemen boven vooraleer het definitief ontwerp wordt opgesteld.

Ontwerp

Vertrekkend van het voorontwerp zal Haviland het definitief ontwerp tekenen. Om de plannen duidelijk en overzichtelijk te maken heeft Haviland een eigen tekenstijl ontwikkeld aangepast aan de steeds veranderende normen. Zo komen dezelfde aspecten steeds terug doorheen de verschillende dossiers en vergemakkelijkt dit het planlezen. 

Plannen volgens omgevingsloket

Haviland is steeds op de hoogte van de nieuwe regelgeving omtrent het omgevingsloket. Wanneer de werken omgevingsvergunning plichtig zijn, zullen de plannen opgesteld worden naar de normen.

Aanspreekpunt
Team Infrastructuur
Project in de kijker

Kerkhof Galmaarden

Voor de gemeente Galmaarden wordt een kerkhof in kaart gebracht. Na de opmeting wordt een ontwerp opgesteld om zo de ruimte optimaal te benutten.