Milieu - ondersteuning

De milieudienst ondersteunt de aangesloten besturen bij:

  • Adviesverlening bij concrete vergunningsdossiers
  • Opmaak vergunningsaanvragen voor gemeentelijke inrichtingen
  • Gemeentelijke taken inzake milieu, natuur, klimaat en duurzaamheid
  • Intergemeentelijke projecten (zie hieronder)
  • Info- en ervaringsuitwisseling
  • Uitwerken van specifieke gemeentelijk projecten:
  1. Opmaak trage wegenplan
  2. Opmaak en opvolging klimaat(adaptatie)plan
Intergemeentelijke projecten
Aanspreekpunt
Team milieu
02/467.11.57