Mobiel schakelzorgteam geeft ondersteuning aan zorginstellingen

  • 14 mei 2020

De acute nood aan ondersteuning in de ziekenhuizen daalt en de maximumcapaciteit dreigt daardoor ook niet overschreden te worden. Wij hebben dan ook opgelucht kunnen vernemen dat het momenteel niet nodig is het schakelzorgcentrum Gosset te openen. We zien nu echter dat de problematiek van deze COVID-pandemie verschuift van de ziekenhuizen naar de zorginstellingen (woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, psychiatrische zorg, enz.).

Schakelzorg: Een samenwerking van lokale partners

De omliggende ziekenhuizen bevestigen ons dat hun bezetting aan het afnemen is en zij niet meer flirten met de grens van hun maximale capaciteit. Wij blijven echter wel paraat om fase 2 ‘opstart’ en fase 3 ‘uitbating’ van het draaiboek van het schakelzorgcentrum uit te rollen op vraag van de overheden.

Het schakelzorgteam werkt daarvoor nauw samen met de lokale partners, waaronder de lokale besturen, de eerstelijnszones en de huisartsenkringen. Christophe Sijbers, schakelzorgcoördinator: "Ik wil zeker ook de artsen van de medische cluster bedanken die zich hiervoor van bij het begin inzetten, en uiteraard alle actoren die dit mogelijk maken."

Zorginstellingen krijgen steun van mobiel schakelzorgteam 

De voorbije weken werd er naarstig verder gewerkt aan het verzamelen van personeel, materiaal, protocollen, opleidingen, enzoverder om een eventuele opstart van dit SZC voor te bereiden. Het verzamelde materiaal, personeel en expertise willen we nu graag op een andere manier inzetten om deze pandemie te bestrijden. Naar aanleiding van deze verschuiving werd vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid aan de SZC gevraagd om hun expertise ter beschikking te stellen van de zorginstellingen.
 
Voor de regio AMALO en Pajottenland werd vanuit de schakelzorgcoördinator, in overleg met de clusterverantwoordelijke en het Agentschap Zorg & Gezondheid, beslist om een mobiel ondersteunend team voor de zorginstellingen op te richten. 

Kosteloze ondersteuning volgens noodgraad

Dit team zal kosteloos ondersteuning bieden aan de instellingen die dat wensen. Daarbij worden 3 types van ondersteuning voorzien op basis van hun noodgraad :

  • Preventief: voor instellingen waar geen bevestigde COVID-gevallen vastgesteld  zijn
  • Ondersteunend: voor instellingen waar enkele bevestigde COVID-gevallen vastgesteld zijn, maar waar geen grote uitval is van personeel
  • Crisisbeheer: voor instellingen met een groot aantal COVID-gevallen, of waar een belangrijke uitval is van personeel