Bouwprojecten

Een team van 5 projectcoördinatoren staat de vennoten bij op vlak van gemeentelijke bouwwerken. 


De twee voornaamste activiteiten zijn:

  1. Het realiseren en meewerken aan de uitbouw van de sociaal-culturele voorzieningen en onderwijsinstellingen voor de vennoten (gemeenten, OCMW’s, kerkfabrieken, politie-en brandweerzones) bij het oprichten van gebouwen, inclusief omgevingsaanleg, die voldoen aan de eigentijdse noden op het vlak van onderwijs, cultuur, sport, administratie, sociale infrastructuur, herbestemming kerken, enz.
     
  2. Het realiseren van huisvestingsprojecten zoals appartementen, assistentiewoningen, woningen en woonerven in het kader van het (sociale) huisvestingsbeleid binnen Halle-Vilvoorde in opdracht van gemeenten en ocmw’s.
Meer info over bouwprojecten en onze werkwijze?
Jeroen Wouters
Teamleider GBW&I