De Rand - Werkplek
Wat doet De Rand vzw?

Vzw 'de Rand' werd bij decreet opgericht met als doel het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen. De organisatie is een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap (EVA), dat behoort tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant subsidiëren ‘de Rand’. Met deze beide overheden is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die de doelstellingen, verwachtingen en opdrachten omschrijft.
 

De missie van 'De Rand'

Vzw 'de Rand' draagt bij tot de groei van een open en verdraagzame leefgemeenschap, die het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand respecteert, uitstraalt en dus versterkt.

Met het oog daarop zal vzw 'de Rand' vanuit een Nederlandstalige profilering de leefkwaliteit voor de hele bevolking van de Vlaamse Rand bevorderen door op dynamische wijze en complementair aan wat al bestaat:

  • sociaal-culturele activiteiten te ondersteunen en te organiseren;
  • dienstverlening en informatie aan te bieden;
  • maatschappelijke participatie te stimuleren.

Vzw 'de Rand' werkt voor de negentien gemeenten van de Vlaamse Rand, met een bijzondere klemtoon op de zes faciliteitengemeenten.


De waarden van vzw 'De Rand'

Naast de missie zijn de waarden het DNA van onze organisatie. Onze waarden geven aan wat ons typeert en hoe we de opdrachten om onze visie en missie te realiseren uitvoeren. Ze geven richting aan de manier van werken van onze organisatie en aan het gedrag van onze medewerkers. Onze kernwaarden zijn:

  • respectvol: respect voor elkaar en respect voor onze omgeving zijn voor ons fundamentele basishoudingen;
  • geëngageerd: ons engagement en onze toewijding, gelinkt aan een geloof in onze toegevoegde waarde, zijn zichtbaar en voelbaar;
  • creatief: we willen creatief denken en handelen om zo voor elke vraag of elk probleem de ideale aanpak te kunnen kiezen;
  • gericht op kwaliteit: we zijn veeleisend voor onszelf en willen altijd het best mogelijke werk afleveren;
  • gericht op verbinding: we vinden samenwerken en netwerken, zowel intern als extern, absoluut nodig om onze doelen te bereiken.
Vacatures bij dit bedrijf
Contactgegevens

vzw 'De Rand'
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel

info@derand.be
www.derand.be