Dienstverlening Informatieveiligheid

Het team beschikt steeds over de meest actuele kennis op het vlak van informatieveiligheid en privacywetgeving en volgt de ontwikkelingen binnen dit domein op de voet. Daarnaast kunnen ze beroepen op een ruime ervaring bij het ondersteunen van o.a. lokale besturen, politiezones en scholen.

Ze kunnen ingeschakeld als Data Protection Officer (DPO) of meer uitgebreid als informatieveiligheidsconsulent. Daarnaast kunnen onze ethische hackers ook proactief kwetsbaarheden in jouw digitale infrastructuur signaleren.

Ethical hacking

Ethical hacking (NIEUW)

Lokale besturen vormen vaak een gedroomd doelwit voor cybercriminelen. Het team van ethische hackers speurt proactief naar kwetsbaarheden in jouw virtuele infrastructuur en rapporteert hun bevindingen. Zo ben je de 'echte' hackers een stapje voor.

Privacy - GDPR

Privacywetgeving (GDPR)

Persoonlijke gegevens zijn een bijzondere categorie data die extra aandacht verdient. Het spreekt voor zich dat bijvoorbeeld persoonlijke identificatiegegevens, financiële informatie of medische gegevens bijzondere bescherming vereisen.

De taak van een Data Protection Officer (DPO) beperkt zich tot de uitvoering van de privacywetgeving (GDPR), terwijl een informatieveiligheidsconsulent handelt binnen het geheel van informatieveiligheid.

Informatieveiligheid - Data protection

Informatieveiligheid

Informatieveiligheid betreft namelijk de bescherming van alle soorten data die een organisatie te verwerken krijgt. Het kan hierbij gaan om belangrijke bedrijfsdocumenten, klantgegevens, financiële gegevens, emailverkeer, etc.

De taak van een informatieveiligheidsconsulent handelt binnen het geheel van informatieveiligheid, terwijl een Data Protection Officer (DPO) zich beperkt tot de uitvoering van de privacywetgeving (GDPR).

Aanspreekpunt
Dienst Informatieveiligheid & GDPR
Kaart_Overzicht deelnemende organisaties