A A A A

Opdrachtencentrale versus aankoopcentrale

In 2014 is Haviland gestart met het oprichten van een opdrachtencentrale en een aankoopcentrale. Onder de opdrachtencentrale vallen de groepsaanbestedingen onderhoudswerken en infrastructuur en papier. De facturen van de leveranciers worden dus rechtstreeks naar de deelnemende vennoten gestuurd en door hen betaald.

Haviland fungeert als aankoopcentrale voor strooizout. De facturen van de leveranciers of dienstverleners worden in eerste instantie betaald door Haviland als aankoopcentrale en daarna pas afgerekend met de deelnemende vennoten.

Wij delen volgende expertises:

  • informatieveiligheidsambtenaar;
  • sanctionerend ambtenaar;
  • milieudienst;
  • dienst ruimtelijke ordening;
  • detachering;
  • groepsaanbestedingen;
  • samenaankoop