A A A A

Voorstelling Gemeentelijke bouwwerken en infrastructuur

De dienst gemeentelijke bouwwerken en infrastructuur (GBW&I) bestaat uit een team van 5 projectcoördinatoren onder leiding van een diensthoofd. Zij worden bijgestaan door een administratief medewerker.

De 4 voornaamste activiteiten zijn:

  1. Het realiseren en meewerken aan de uitbouw van de sociaal-culturele voorzieningen voor de vennoten (gemeenten, ocmw’s, kerkfabrieken, politie-en brandweerzones) bij het oprichten van gebouwen die voldoen aan de eigentijdse noden op het vlak van onderwijs, cultuur, sport, administratie, sociale infrastructuur, enz.
  2. Het realiseren van verkavelingen en huisvestingsprojecten zoals appartementen, assistentiewoningen, woningen en woonerven in het kader van het (sociale) huisvestingsbeleid binnen Halle-Vilvoorde in opdracht van gemeenten en ocmw’s of in eigen beheer.
  3. De aanleg, oprichting en het beheer van bedrijventerreinen, kantoorgebouwen en commerciële panden als bijdrage tot de economische ontwikkeling van de regio.
  4. Het begeleiden en ontwikkelen van infrastructuurwerken onder andere wegenis- en rioleringswerken, recyclageparken enz…