A A A A

Meerwaarde

Expertise

 • Gebouwtype(n): zoals brandweerkazerne, sporthal, recyclagepark,...;
 • Bouwtechnieken: materialen, technieken, duurzaam bouwen…;
 • Inspelen op de behoeften van de gemeenten in afstemming met de betrokken burgemeester/schepen en de technische diensten…;
 • Financieel management: bijvoorbeeld budgetbeheer…;
 • Aanspreken van subsidiekanalen: zoals AGIOn, VIPA, VMSW, Agentschap Ondernemen…;
 • Wet op de overheidsopdrachten.

Recht van opstal

 • Beslissingsrecht bij de intercommunale (in samenspraak met de vennoten): snelheid van uitvoering;
 • Van voorfinanciering tot voorlopige oplevering.

Flexibiliteit

 • Inzet project- & veiligheidscoördinatoren.

Shared services – Gedeelde diensten

 • Bermenbeheer;
 • Rattenverdelging;
 • Strooizouten;
 • Asfalt (koud en warm);
 • Wegenonderhoud.