A A A A

Voorstelling projectconsultancy

De dienst projectconsultancy begeleidt de partners van publiek-private samenwerkingen en/of andere types van samenwerkingsverbanden. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een project binnen de afgesproken doelstellingen.