A A A A

U bent hier: Haviland » Noodplanning » Aanbod

Enquête gemeentelijke noodplanning

Om een inzicht te krijgen in de vragen van onze aangesloten gemeenten rond de invullling van de taken van een noodplanambtenaar, hebben wij een enquête gemaakt. Door deze vragenlijst in te vullen, willen wij inzicht krijgen in de noden en de behoeften van onze aangesloten besturen. Op basis van deze resultaten zal gekeken worden of er voldoende interesse is om onze dienstverlening uit te breiden.

Aanbod

 • We volgen en bestuderen de wetgeving inzake noodplanning op
 • We ondersteunen bij het invullen van het Crisisportaal
 • We ondersteunen bij de voorbereiding van het communicatieverloop bij rampen
 • We begeleiden bij de oprichting, samenstelling en werking van een veiligheidscel
 • We voeren audits uit van de onthaalcentra
 • We zorgen voor de follow-up en actualisering van de gegevens
 • We organiseren ad hoc overleg met andere lokale autoriteiten
 • We leggen contacten en interface met derden zoals de provincie, Fluxys, enz.
 • We begeleiden bij de uitwerking en coördinatie van oefeningen
 • We geven lokale ondesteuning bij mogelijke elektriciteitsschaarste

Elektriciteitsschaarste

De dienst noodplanning van Haviland ondersteunt en adviseert volgende taken:

 • Risicoanalyse en voorbereiding beheer noodsituatie elektriciteitsschaarste
 • Organiseren van veiligheidscellen rond dit item
 • Opstellen van een BNIP en BCP


Door diverse contacten met stakeholders en het bijwonen van infomomenten, deelt de dienst de actuele informatie met de aangesloten besturen.