A A A A

U bent hier: Haviland » Patrimonium » Industrie

Industrie

Lokale bedrijvenzone 'De Vlaamse Staak'

Haviland ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Opwijk en de POM een lokale bedrijvenzone van 5 ha. Het lokaal bedrijventerrein “De Vlaamse Staak” te Opwijk is een nieuw bestemde zone die deel uitmaakt van het RUP Nijverseel dat definitief werd vastgesteld anno 2012. De zone is gelegen langs de N47 Steenweg op Dendermonde, op de grens met de gemeente Lebbeke (Provincie Oost-Vlaanderen).

De bedrijvenzone moet plaats bieden aan kmo’s en ambachtelijke bedrijven met een lokaal karakter.

2014

In mei 2014 ondertekenden de 3 partijen – POM Vlaams-Brabant, gemeente Opwijk en intercommunale Haviland de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de bedrijvenzone. Het ontwerp en de realisatie van het aansluitend buurtpark alsook de groenbuffer werd in juli 2015 via een samenwerkingsovereenkomst toevertrouwd aan Regionaal Landschap Groene Corridor.

In 2014 werd de procedure voor de verwerving van de gronden ter realisatie van de bedrijvenzone en het buurtpark opgestart. In de loop van 2015 werd voor het grootste deel van de percelen binnen de projectzone met de betreffende eigenaars tot een akkoord voor minnelijke aankoop van hun gronden gekomen. De ondertekening van de aktes werd begin 2016 voltooid.

2015

In de loop van 2015 werd het ontwerp voor de bedrijvenzone verder gefinaliseerd en technisch uitgetekend, rekening houdende met de resultaten uit de waterstudie. RLGC startte in de loop van 2015 een samenwerkingstraject met verschillende actoren (school, jeugdbeweging, buurtbewoners, …) om zo tot een eerste inrichtingsvoorstel te komen voor het buurtpark en de groenbuffer. Het ontwerpvoorstel is het resultaat van een doorgedreven participatief proces met alle stakeholders. Doorheen het buurtpark wordt een aansluiting voor fietsers en voetgangers voorzien van en naar de bedrijvenzone.

In september 2015 werd een buurtvergadering georganiseerd om de ontwerpplannen van zowel de bedrijvenzone als het buurtpark voor te stellen.

2016

De verdere timing voorziet in 2016 het doorlopen van de procedure tot gedeeltelijke verlegging en afschaffing van voet- en buurtwegen zodat de vergunningsaanvraag kan worden ingediend in oktober 2016. De start der werken wordt voorzien in het najaar van 2017.

Interesse?

Aarzel dan niet om uw gegevens over te maken aan Haviland, info@haviland.be zodoende wij u vrijblijvend kunnen informeren en vervolgens de voorwaarden tot aankoop kunnen overmaken.