A A A A

U bent hier: Haviland » Preventie » Aanbod

Aanbod

  • We vervullen taken en opdrachten van de interne preventieadviseur
  • We onderzoeken arbeidsongevallen en stellen een omstandig verslag op
  • We begeleiden evacuatieoefeningen
  • We begeleiden de doorlichting van scholen ifv preventie en bescherming op het werk
  • We organiseren gratis opleidingen over o.a. elektriciteit, gevaarlijke stoffen, enz.
  • We nemen deel aan vergaderingen van de syndicale overlegcomités
  • We nemen deel aan de rondgangen van de arbeidsgeneesheer
  • We nemen deel aan de inspecties door het FOD WASO
  • We geven advies bij aankoop van arbeidsmiddelen, bij nieuwbouw of verbouwing van openbare gebouwen