Preventiedienst en noodplanning

- Preventiedienst -

De Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) wordt gerund door 7 deskundige preventieadviseurs.

De GIDPBW ondersteunt de aangesloten besturen:

  • bij het uitbouwen van een welzijnsbeleid dat voldoet aan de geldende wetgeving;
  • bij een goede en preventieve voorbereiding op mogelijke noodsituaties;
  • bij het voorkomen van arbeidsongevallen.

Er wordt gestreefd naar een gefundeerd welzijnsbeleid, waarbij zowel de hiërarchische lijn als de werknemers zich goed en veilg voelen in de uitoefening van hun werk. Hierbij wordt rekening gehouden met de noden en wensen van het bestuur, en dit alles binnen het wettelijk kader.

Kaart_Overzicht deelnemende organisaties
Meer info over preventie?
Marc Smolders
Technisch adviseur Preventie & NIP
- Noodplanning -

Deze dienst ondersteunt de gemeenten bij de opstart en/of de opvolging van de gemeentelijke noodplanning. Wij begeleiden de noodplanningscoördinator bij het opstellen en actualiseren van gemeentelijke noodplannen (algemeen nood-en interventieplan, bijzonder nood-en interventieplan,..).

Daarnaast helpen we onze besturen met:

  • het adviseren bij het vertalen van bovenlokale regelgeving naar lokaal vlak;
  • het begeleiden van de werking van het psychosociaal hulpverleningsnetwerk en de communicatie;
  • het inoefenen van procedures in het kader van het gemeentelijk noodplanningsbeleid;
  • het afstemmen van de dienstverlening op evoluties van het wettelijk kader en evaluaties van noodsituaties.
     
Kaart_Overzicht deelnemende gemeenten
Meer info over noodplanning?
Line De Wolf
Teamcoördinator Preventie & Noodplanning