Ruimtelijke ordening

De 8 medewerkers van het team Ruimtelijke Ordening staat de lokale besturen en politiezones bij in hun taken. Dat gaat van algemene detachering, het opmaken van RUPs, over specifiek advies in een dossier, tot en met de handhaving en ruimtelijk planning. 

Er wordt trouwens ook dienstoverschrijdend samengewerkt met de collega's van andere teams, zoals bouw, infrastructuur en milieu voor overkoepelende dossiers.

Daarnaast neemt de dienst, samen met partners Igemo en Interleuven, de coordinerende rol op zich van de kwaliteitskamer. Dat onafhankelijke expertenteam geeft op vraag van lokale besturen advies over complexe bouwaanvraag voor grote projecten, met het oog op de lokale belangen.

Klik hieronder op een van de verschillende deelactiviteiten om er meer over te weten te komen.

Meer info over ruimtelijke ordening?
Wouter Roesems
Coördinator Ruimtelijke Ordening
Team ruimtelijke ordening