Slimme projecten

Haviland zet in op slimme projecten

Haviland breidt haar aanbod uit met het begeleiden op interregionaal niveau van proefprojecten voor slimme steden en gemeenten. Dit initiatief kadert in de digitale transformatie van de lokale besturen.

Wat zijn slimme projecten, en hoe kan dit de lokale besturen ondersteunen?

Een slimme stad is een stad waarbij informatietechnologie gebruikt wordt om de stad te beheren en te besturen. Steden en gemeenten moeten de dag van vandaag namelijk op zoek naar innovatieve oplossingen voor de uitdagingen en strategische vraagstukken waarvoor ze staan. De digitale transformatie speelt hierbij een cruciale rol.

Deze nieuwe technologieën bieden de mogelijkheid aan de lokale besturen om het contact met burgers en bedrijven te versterken, efficiënter te werken en de dienstverlening te optimaliseren. Via de proefprojecten kan de nodige ervaring hierover opgedaan worden, en dankzij de data kunnen gedetailleerde analyses van de behoeften gemaakt worden. Op basis daarvan kan het beleid verder uitgestippeld worden.

Concrete voorbeelden van zo’n slimme projecten zijn bijvoorbeeld een interactief meldingssysteem voor sluikstorten en schade aan straten en paden, slimme vuilbakken die signaleren wanneer ze bijna vol zijn, of slimme mobiliteitsoplossingen. Dat laatste is cruciaal in de steeds drukker wordende verkeersstromen. Het omvat o.a. het analyseren van de verkeersstromen aan de hand van digitaal gecapteerde data, het controleren van de verkeersstromen via slim parkeren, en zelfs het ontwikkelen van een real-time verkeerscentrale.

Slimme regio’s

Deze digitale transformatie is niet enkel een thema voor in de grote steden, ook voor kleinere gemeenten vormen slimme projecten een broodnodige aanvulling op het beleid. Daarnaast kan grensoverschrijdend gewerkt worden in slimme regio’s, voor bijvoorbeeld het uitwerken van een slim openbaar mobiliteitsnetwerk of intergemeentelijk parkeerbeleid.

Aanbod Haviland

Haviland ondersteunt de aangesloten besturen bij de realisatie van slimme projecten. Deze ondersteuning kan zowel de volledige projectcoördinatie door een projectleider van Haviland inhouden, als begeleiding bij bepaalde fasen van het project, zoals het maken van een behoefteanalyse, het uitwerken van een Proof of Concept (POC), het opmaken van het lastenboek voor aanbesteding of onderhandelingsprocedure enz.

Diensticoon_Slimme projecten
Aanspreekpunt
Kris Timmermans
Coördinator communicatie