Onderhoudswerken aan gemeentewegen 2.0

Onderhoudswerken 2.0_C.png
Hoe intekenen?

Wenst u als gemeente of stad gebruik te maken van deze formule, dan dient u in te tekenen vóór 1 mei 2020. Omwille van het coronavirus werd de deadline met 1 maand uitgesteld.

Hiervoor moeten twee zaken goedgekeurd worden: 

  1. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Haviland, en 
  2. Het addendum met een overzicht van de aangemelde straten. 
    (Opgelet: het achteraf toevoegen van straten aan het addendum is wegens organisatorische redenen niet mogelijk)

In de projectfiche 2020 leest u de aanvullende details over de gunning en de verdere stappen.

Wat is er nieuw

We hebben onze groepsaankoop 'Onderhoudswerken aan gemeentewegen' herwerkt. Het grote verschil daarbij is dat er eerst een aannemer gekozen wordt alvorens dat de gemeenten intekenen. 

De groepsaankoop bestaat uit vier percelen voor gewone, niet-structurele onderhoudswerken:

  1. Asfaltering
  2. Herstelling van betonvakken
  3. Bestrijkingen en slemafdichtingen
  4. Voegvullingen van betonvakken en dichten van scheuren in asfaltverhardingen