Ondersteuning technische diensten

detachering

Wanneer de technische dienst kampt met een hoge werklast en/of het ontbreken van specifieke expertise, door bv. het uitvallen van een medewerker of de uitrol van een groot en/of complex project, dan kan Haviland bijspringen om u te ondersteunen. Dit kan via een flexibele invulling van op afstand of ter plaatse, en voor verschillende deelaspecten van het infrastructuurspectrum. 

Bij welke taken wij uw gemeente concreet kunnen ondersteunen leest u verder in deze projectfiche.

Aanspreekpunt
Team Infrastructuur